Banc de Mostres de Sang i d’altres Fluids

Sobre el projecte

El Biobanc d'Oncologia Gastrointestinal i Pancreàtica promou la col·lecció de mostres biològiques (sang, sèrum, ADN) d'individus afectes o amb risc de neoplàsies gastrointestinals i pancreàtiques.

Investigador responsable

Antoni Castells

Dr. Antoni Castells, cap del Servei de Gastroenterologia de l'Hospital Clínic de Barcelona

castells(ELIMINAR)@clinic.ub.es

Punts de col·lecció

  • Hospital Clínic, Barcelona

Entitats col·laboradores

  • CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd) CIBER de Enfermedades Hepáticas y digestivas
  • Clínica d'Alt Risc de Càncer Colorectal (CAR) Clínica d'Alt Risc de Càncer Colorectal (CAR)

Mostres disponibles

PROJECTE FENOTIP TIPUS NÚMERO
Oncologia Gastrointestinal i Pancreàtica Pacients amb càncer colorectal Sèrum 320
Plasma 320
ADN 320
Individus de risc intermig de càncer colorectal Sèrum 1800
Plasma 1800
ADN 1800
Pacients d'alt risc de càncer colorectal Sèrum 180
Plasma 180
ADN 180
Limfòcits 180
Familiars a risc de càncer colorectal Sèrum 360
Plasma 360
ADN 360
Pacients amb càncer de pàncrees Sèrum 200
Plasma 200
ADN 200
Limfòcits 200
Eritròcits 200
Pacients amb lesions pre-neoplàstiques pancreàtiques Sèrum 90
Plasma 90
ADN 90
Limfòcits 90

Cofinançat per: