Banc de Mostres de Sang i d’altres Fluids

Sol·licitud de mostres

Sol·liciti assessorament

Plataforma de serveis

Els objectius d’aquest banc són facilitar l’anàlisi dels canvis genètics i moleculars implicats en la progressió de les malalties, l’avaluació de l’efectivitat de nous medicaments i l’aplicació de mètodes terapèutics específics per a grups poblacionals concrets. Aquestes tasques contribuiran a la consolidació d’una medicina personalitzada.

Mostres disponibles

El Banc de Mostres derivades de Sang i d’altres Fluids del Biobanc emmagatzema principalment mostres d'ADN per a la realització d’estudis de genòmica a gran escala o altres anàlisis genètiques. D’altra banda, també disposa d’un gran nombre de mostres de sèrum i de plasma que poden ser útils en estudis com ara la determinació de perfils proteics i metabòlics o per identificar noves dianes terapèutiques.

El seu fons de conservació de mostres es nodreix en part de les extraccions de sang per a analítiques i de les consultes mèdiques. Inclou, per tant, mostres de diagnòstic de gran quantitat de malalties, com ara melanoma, porfíries, immunodeficiències, síndromes limfoproliferatius i altres malalties metabòliques, inflamatòries intestinals, hepàtiques, digestives o maternofetals.

Per obtenir una font il·limitada d'àcids nucleics, el Biobanc ha desenvolupat un servei d'immortalització cel·lular. Mitjançant la infecció amb el virus de l'Epstein Barr, aquesta tècnica proporciona un cultiu immortal del qual es pot extreure ADN indefinidament. Els limfòcits immortalitzats es podran utilitzar per a l'extracció d'ARN per a estudis d’expressió gènica. També s’han posat a punt tècniques d’amplificació genòmica que permeten incrementar la quantitat d’ADN disponible sense la necessitat de realitzar-ne un cultiu cel·lular. D’alguns dels seus projectes, el BMF disposa d’eritròcits, sang total, líquid amniòtic, líquid cefaloraquidi, etc.

Cofinançat per: