Banc de Tumors i Col·leccions d’Anatomia Patològica

Sol·licitud de mostres

Sol·liciti assessorament

Plataforma de serveis

Informació per a donants

Banc de Tumors

Mostres biològiques congelades i blocs de parafina amb material fixat de les neoplàsies més freqüents.

Sobre el projecte

El Banc de Tumors compta amb més de 25.000 mostres que inclouen fragments de teixit congelat corresponents a 13.000 neoplàsies humanes (recollides fins al 2010), entres les quals destaquen els carcinomes, els sarcomes, els limfomes, les neoplàsies malignes d’origen nerviós, les neoplàsies mixtes i germinals, les metàstasis de diferents orígens i les neoplàsies benignes. També s’hi emmagatzemen teixits normals de diversos òrgans, i també matrius de teixit i més de 100.000 blocs de teixits fixats i inclosos en blocs de parafina.

Entitats col·laboradores

  • Xarxa de Bancs de tumors de Catalunya (XBTC)
  • Pla Director d'Oncologia a Catalunya (ICO)

Investigador responsable

IP: Dra. Míriam Cuatrecasas

Mostres disponibles

Banc de Tumors Carcinomes
Sarcomes
Neoplàsies malignes d’origen nerviós
Neoplàsies mixtes i germinals
Metàstasis de diferents orígens
Neoplàsies benignes
Teixits normals de diferents òrgans

Col·leccions d’Anatomia Patològica

Mostres biològiques parafinades d’un ampli ventall de malalties neoplàsiques i no neoplàsiques.

Sobre el projecte

Les Col·leccions d’Anatomia Patològica contenen mostres biològiques humanes parafinades corresponents a un ampli ventall de malalties, que van des de la neoplàsica gastrointestinal, urològica, ginecològica i pulmonar fins a les de caràcter inflamatori o infecciós. En total, hi ha 900.000 blocs de parafina procedents de 250.000 pacients.

Investigador responsable

IP: Dr. Antonio Martínez

Mostres disponibles

Col·leccions d’Anatomia Patològica Tot tipus de teixits humans patològics i no patològics

Cofinançat per: