Banc de Tumors i Col·leccions d’Anatomia Patològica

Sol·licitud de mostres

Sol·liciti assessorament

Plataforma de serveis

Informació per a donants

El Banc de Tumors i d’Anatomia Patològica del Biobanc conté un fons de conservació de gairebé un milió de mostres que inclou teixits tumorals de pacients afectats de càncer i altres malalties. El Banc de Tumors participa en un estudi finançat per la Unió Europea sobre les mostres histològiques fixades i parafinades.

Aquest banc té una vinculació estreta amb la Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya (XBTC), que es va posar en marxa l’any 2006 en el marc del Pla Director d’Oncologia de Catalunya i de la qual és coordinador el Dr. Pedro L. Fernández. Les mostres tumorals del Biobanc s’afegeixen als onze fons de tumors corresponents als principals hospitals de Catalunya amb els quals treballa la Xarxa.

Tot plegat il·lustra l’abast i la dimensió d’aquest Banc de Tumors i d’Anatomia Patològica del Biobanc, que pretén avançar decididament en la millora del diagnòstic i el tractament del càncer.

Cofinançat per: