Donació de teixit nerviós

Impresos

S'ha de complimentar tant el full de registre com el full de consentiment, segons el que correspongui en cada cas:

Adreça i contacte
Banc de Teixits Neurològics


Biobanc-Hospital Clínic-IDIBAPS
Facultat de Medicina
c/ Casanova 143, ala sud, planta 0
08036 Barcelona
Horari: de 9 a 15h

Correu electrònic:
biobanc.btn(ELIMINAR)@idibaps.org

Telèfon d'informació i Fax:
93 451 76 64

En cas de defunció trucar al:
608 698 168
Horari: de 8 a 20h de dilluns a diumenge

Altres donacions

En què consisteix la donació de teixit nerviós?

En l’extracció de teixit nerviós (cervell i medul·la espinal) posterior a la defunció.

Més informació

El cervell es troba situat a la cavitat cranial.

La medul·la espinal es troba a la columna vertebral dins el que es coneix com a canal medul·lar o canal raquidi.

La donació de teixit nerviós consisteix en l’extracció d’aquestes estructures després de la defunció del donant.

Per què la donació?

Per al diagnòstic i la recerca de les malalties neurològiques

Més informació

Un Banc de Teixits Neurològics, convencionalment anomenat Brain Bank o Banc de Cervells, és un fons de conservació de teixit nerviós basat en un programa de donants.

El teixit nerviós donat es prepara adequadament per a la seva òptima conservació.
En un primer pas es processa per al seu estudi neuropatològic per arribar a un diagnòstic definitiu.
El resultat d’aquest diagnòstic serveix per a informar al metge responsable del donant i, a través d’ell, a la família.
Per altra banda, el diagnòstic permet la seva adequada classificació en el Banc.
Així queda a l’abast de científics qualificats que dirigeixen els seus esforços a l’estudi i el millor coneixement de les malalties del sistema nerviós, cosa que permet millorar el tractament d’aquestes malalties.
El fet de poder investigar directament el teixit cerebral humà és essencial.

Qui és donant de cervell incrementa l’esperança de futur a altres persones amb una malaltia neurològica o amb possiblitat de patir-la, cooperant de forma generosa amb la seva comunitat.

D’entre les malalties que afecten el sistema nerviós n’hi ha un grup conegut com a malalties neurodegeneratives que té un gran cost humà i social i provoca un especial patiment a familiars i cuidadors. Entre elles hi ha la malaltia de Parkinson, la malaltia d’Alzheimer, les demències fronto-temporals, la malaltia de Creutzfeldt-Jakob, la Corea de Huntington, l’atròfia multisistèmica, la paràlisi supranuclear progressiva, la degeneració cortico-basal, l’esclerosi lateral amiotrófica. També hi ha l’esclerosi múltiple, la distonia, la síndrome de Tourette, entre d’altres no menys importants.

Qui pot ser donant?

Tothom, si es compleixen certs criteris d'inclusió

Més informació

Qualsevol persona que desitgi contribuir a l’esperança de futur que constituteix la investigació, tant si pateix com si no pateix una malaltia del sistema nerviós.
Així com és important disposar de teixit nerviós de persones amb diferents tipus i graus de malaltia neurològica, també ho és disposar-ne de persones que no en pateixen. Això permet poder comparar les diferències entre l’estat de malaltia i l’estat de salut.De forma regular es revisen els criteris d'inclusió que depenen principalment de les línies d'investigació.

Com es formalitza la donació?

Emplenant els impresos de donació (veure annex “Impresos”)

  • per part del donant
  • per part dels familiars directes o tutor legal en cas d’incapacitació del donant o posterior a la defunció

Més informació

Els impresos es poden emplenar personalment o lliurar omplerts al Banc de Teixits Neurològics, en mà o per correu convencional a l’adreça indicada més a baix.

El donant, en emplenar els impresos de donació, designa un representant per als tràmits a seguir, i rep un carnet de donant.

El donant pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment, mitjançant una comunicació per escrit al Banc de Teixits Neurològics.

En cas d’incapacitació del donant o en el moment de la seva defunció, els impresos poden ser omplerts per un familiar directe o el tutor legal, sempre i quan el donant no hagi deixat constància verbal o per escrit de la seva oposició a la donació de teixits amb aquesta finalitat.

Com s’efectua la donació?

En el moment de la defunció del donant els familiars o cuidadors es posen en contacte amb el Banc de Teixits Neurològics i s’acorda, conjuntament amb els Serveis Funeraris de cada població, el trasllat del donant difunt a l’Hospital Clínic de Barcelona on es realitza l’extracció de teixit nerviós i després es retorna el cos a la familia per a seguir la cerimònia corresponent.

Més informació

Informació útil en el moment de la defunció del donant

Què cal fer?

  • Obtenir el certificat de defunció
  • Trucar al Banc de Teixits Neurològics: 608 698 168 (de 8h a 20h)
  • Trucar als Serveis Funeraris corresponents de la població i indicar la voluntat de fer la donació de teixit nerviós a favor del Banc de Teixits Neurològics
  • El personal del Banc de Teixits Neurològics i dels Serveis Funeraris els guiaran durant tot el procés

Els familiars o el tutor legal del difunt poden decidir fer la donació de teixit nerviós en el moment de la defunció (veure apartat “Com es formalitza la donació?”)

En aquest cas cal lliurar els impresos emplenats als Serveis Funerarirs, que els fan arribar al Banc de Teixits Neurològics.

Preguntes freqüents

Més informació

Quant de temps es triga en fer l’extracció?
Entre 30 i 60 minuts.
A més, cal afegir el temps de trasllat del cos, que variarà en funció de la població.

L’extracció retarda el funeral del donant?
No.
L’extracció cal fer-la en les primeres 12h, com a molt 24h després de la defunció del donant, i el funeral acostuma a ser en la jornada següent o següents.

És possible realitzar qualsevol tipus de funeral després de l’extracció?
Sí.
Es pot realitzar qualsevol tipus de cerimònia que la familia decideixi.

Com queda el cos del donant?
Per fer l’extracció del teixit nerviós cal obrir la cavitat cranial, pel que es fa una incisura a la part del darrera del cap, que no queda visible per la part del davant.

Té algun cost econòmic per la família fer la donació?
No.
Tots els costos relacionats amb l’extracció, processament i diagnòstic del teixit nerviós van a càrrec del Banc de Teixits Neurològics del Biobanc-Hospital Clínic-IDIBAPS.
El cost de transport del difunt des del lloc de la defunció a l’Hospital Clínic per a l’extracció del teixit nerviós també va a càrrec del Banc de Teixits Neurològics.
Altres costos de la cerimònia com p.ex. serveis funeraris, cremació o inhumació no corren a càrrec del Banc de Teixits Neurològics.

És sempre possible realitzar la donació?
No sempre.
Quan les cicumstàncies així ho aconsellin, com no haver pogut contactar amb el Banc de Teixits Neurològics amb el temps suficient, o altres.

Cofinançat per: