El cost facturat del material correspon a despeses d’emmagatzematge i de processament de les mostres i a la gestió de les sol·licituds. En cada cas es negociarà de forma personalitzada la tarifa que s’ha d’aplicar, en funció dels requeriments del projecte científic i la seva envergadura.

Cal tenir en compte que, en funció del sol·licitant, es diferencien cuatre tipus generals de tarifes:

  • Interna per als investigadors acreditats IDIBAPS/associats FCRB)
  • Campus Clínic (per als investigadors d'institucions Campus Clínic i altres institucions sense ànim de lucre que gestionin projectes d'investigadors IDIBAPS/FCRB)
  • Entitats públiques i sense ànim de lucre
  • Entitats privades

Consulta tarifes IDIBAPS

Cofinançat per: