L'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) és un dels centres de recerca de referència a Catalunya, a Espanya i al sud d'Europa, i el de més producció científica a Espanya. En el si de l'IDIBAPS col·laboren, amb el suport institucional de la Generalitat de Catalunya, tres organitzacions científiques amb una llarga trajectòria:

Pel seu paper com a hospital de referència i la seva clara aposta per la recerca, l'Hospital Clínic de Barcelona és un entorn idoni per a la creació d'un Biobanc. Gràcies a la seva vinculació amb una institució pionera en recerca i assistència, es troba en una situació privilegiada per donar resposta a la demanda creixent de mostres biològiques de qualitat contrastada.

La Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya (XBTC) té un lligam directe amb el Banc de Tumors i d’Anatomia Patològica del Biobanc, amb qui comparteix la gestió administrativa de les mostres que integra al seu catàleg. Els casos tumorals del Biobanc s’afegeixen als onze fons de tumors corresponents als principals hospitals de Catalunya amb què treballa la Xarxa.

D’altra banda, les infraestructures del Banc de Teixits Neurològics estan ubicades a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Des de les primeres iniciatives per crear un fons comú de mostres neurològiques, pels volts de 1989, la Universitat hi ha tingut un paper important. Es tanca d’aquesta manera el cercle que uneix l’entorn assistencial amb la recerca i el món acadèmic.

Cofinançat per: