Col·leccions de mostres registrades al Biobanc

A banda de les seves tres grans àrees temàtiques, el Biobanc de l’Hospital Clínic de Barcelona - IDIBAPS registra i acull altres col·leccions emmagatzemades en el seu entorn institucional. L’objectiu és valoritzar i fer accessibles col·leccions especialitzades o històriques que no es troben ubicades a les instal·lacions del Biobanc.

A continuació, es presenten algunes de les principals col·leccions disponibles, que constitueixen un focus constant de creixement dels fons de mostres disponibles.

Per accedir a les mostres d'aquestes col·leccions, poseu-vos en contacte amb la Coordinadora del Biobanc (abosch(ELIMINAR)(ELIMINAR)@clinic.ub.es)

Col·lecció: Mostres de cáncer de mama

Descripció: teixit de mama, sang

Responsable: Pere Gascón Vilaplana

Contacte: Gascon@clinic.ub.es

Col·lecció: Malalties Autoinmunes

Descripció: sang

Responsable: Antonio Jesús Blanco Carrasco

Contacte: ablanco@clinic.ub.es

Col·lecció: Mostres d’orina de pacients amb tumoracions ovàriques

Descripció: Orina

Responsable: Pere Fusté i Brull

Contacte: pfuste@clinic.ub.es

Col·lecció: UNITAT D'ALZHEIMER

Descripció: ADN, sèrum, plasma, LCR, limfòcits immortalitzats per la recerca en deteriorament cognitiu

Responsable: Dr. José Luis Molinuevo

Contacte: jlmoli@clinic.ub.es

Col·lecció: BLCL-Cancer Collection

Descripció: Sang, sèrum, plasma, teixit

Responsable: Dr. Bruix

Contacte: jbruix

Col·lecció: PREGVAX

Descripció: PBMCs

Responsable: Dra. Carlota Dobaño

Contacte: cdobano@clinic.ub.es

Col·lecció: Immuno MiPPAD

Descripció: PBMCs

Responsable: Dr. Alfredo Mayor

Contacte: agmayor@clinic.ub.es

Col·lecció: NEUMO

Descripció: Sang, sèrum, plasma

Responsable: Dr. Antoni Torres

Contacte: atorres@clinic.ub.es

Col·lecció: NAC FRACÀS

Descripció: Sang, sèrum, plasma

Responsable: Dr. Antoni Torres

Contacte: atorres@clinic.ub.es

Col·lecció: NAC DR. TORRES

Descripció: Sang, sèrum, plasma

Responsable: Dr. Antoni Torres

Contacte: atorres@clinic.ub.es

Cofinançat per: