Banc de Mostres de Sang i d’altres Fluids

Sobre el projecte

El Biobanc de Medicina Maternofetal promou la col·lecció de mostres biològiques (sèrum, orina, ADN, líquid amniòtic i teixit placentari) de casos amb complicacions de l’embaràs, com retard de creixement intrauterí, preeclàmpsia, prematuritat, bessons monocorials, malformacions fetals i malalties genètiques. També es recullen mostres de mares gestants i fetus de baix risc.

Investigador responsable

Eduard Gratacós

Dr. Eduard Gratacós, cap del Servei de Medicina Maternofetal (ICGON) de l'Hospital Clínic de Barcelona

egratacos(ELIMINAR)@clinic.ub.es

Fàtima Crispi

Dra. Fàtima Crispi, metge especialista del Servei de Medicina Maternofetal (ICGON) de l'Hospital Clínic de Barcelona

fcrispi(ELIMINAR)@clinic.ub.es.

Punts de col·lecció

  • Hospital Clínic, Barcelona

Entitats col·laboradores

  • CIBER de Enfermedades Raras (CIBER-ER) CIBER de Enfermedades Raras (CIBER-ER)

Mostres disponibles

PROJECTE FENOTIP TIPUS NÚMERO
Medicina Maternofetal Gestacions de baix i alt risc (mostres de primer, segon i tercer trimestre) Sèrum/plasma/DNA matern 5418
Orina materna 5418
Gestacions amb preeclampsia i/o retard de creixement intrauterí Sèrum/plasma/DNA matern 265
Orina materna 265
Sèrum/plasma/DNA fetal 265
Líquid amniòtic 82
Teixit placentari 150
Gestacions amb part preterme Sèrum/plasma/DNA matern 173
Orina materna 173
Sèrum/plasma/DNA fetal 173
Líquid amniòtic 159
Teixit placentari 145
Embarassos de bessons monocorials amb complicacions Sèrum/plasma/DNA matern 93
Orina materna 93
Sèrum/plasma/DNA fetal 15
Líquid amniòtic 93
Teixit placentari 15
Gestacions amb fetus afecte de malformacions majors Sèrum/plasma/DNA matern 18
Orina materna 18
Sèrum/plasma/DNA fetal 4
Líquid amniòtic 18
Teixit placentari 4
Gestacions amb mare o fetus afectes de malalties genètiques Sèrum/plasma/DNA matern -
Orina materna -
Sèrum/plasma/DNA fetal -
Líquid amniòtic -
Teixit placentari -

Cofinançat per: