Banc de Fluids Biològics

Sol·licitud de mostres

Sol·liciti assessorament

Plataforma de serveis

Els principals projectes al voltant dels quals s’estructura el Biobanc són:

Diabetis i altres malalties metabòliques

IP: Dr. Anna Novials

Mostres biològiques, i les seves dades associades, de pacients diagnosticats de les malalties metabòliques més prevalents: Diabetis, Obesitat i Dislipèmia.

Malaltia Inflamatòria Intestinal

IP: Dra. Elena Ricart

Banc de mostres de qualitat contrastada pels fenotips de Colitis Ulcerosa i Malaltia de Crohn.

Oncologia Gastrointestinal i Pancreàtica

IP: Dr. Antoni Castells

Col·lecció de mostres biològiques d'individus afectes o amb risc de neoplàsies gastrointestinals i pancreàtiques.

Malalties Psiquiàtriques

IP: Dra. Rosa Catalán

El Banc de Malalties Mentals promou la col·lecció de mostres de persones afectes o en risc de patir un Trastorn Mental Sever i de persones sanes.

Medicina Maternofetal

IP: Dr. Eduard Gratacós

Mostres biològiques de casos amb complicacions de l'embaràs així com de mares gestants i fetus de baix risc.

Controls

IP: Dra. Teresa Botta

Banc de mostres i dades associades d’individus no diagnosticats de cap malaltia.

Hipertensió Pulmonar

IP: Dr. Joan Albert Barberà

Col·lecció de mostres diagnosticades d’hipertensió pulmonar

Malalties respiratòries

IP: Dr. Castellà

Col·lecció de mostres de patologies respiratòries

Hipertensió portal. Malalties vasculars hepàtiques.

IP: Dr. Juan Carlos García Pagan

Col·lecció de mostres diagnosticades d’hipertensió pulmonar

Cofinançat per: